PENB

Kupujete nový dům či byt? Od 1. ledna 2013 bude vlastník domu povinen doložit PENB- průkaz energetické náročnosti budovy ke kupní smlouvě také u objektů s plochou větší než 50 m2.

Co zde na průkaz energetický získám ?

PENB = Průkaz energetické náročnosti budovy = Energetický průkaz obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění.

PENB posuzuje veškeré vstupní energie na systémové hranici budovy. Jde tedy nejen o vytápění a ohřev teplé vody, ale i ochlazení, osvětlení, větrání atd.

Budova je zatříděna do třídy energetické náročnosti budovy A až G , přičemž písmeno A znamená energeticky nejšetrnější budovu, zatímco G nejméně šetrnou.

Kdo je oprávněn provádět energetické průkazy?

"Průkazy energetické náročnosti budov je oprávněn provádět pouze energetický auditor akreditovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu a mít veškerá oprávnění k vystavování Průkazů energetické náročnosti budov." 

Průkaz energetické náročnosti budovy od roku 2013 

Průkaz energetické náročnosti budovy neboli Energetický průkaz je stanoven zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií včetně novelizace zákon č. 318/2012, a dále prováděcí vyhláškou č. 148/2012 Sb. Energetický průkaz obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardním užívání. Zároveň od 1. 1. 2013 obsahuje nový vzor energetického průkazu i vyjádření hodnot pro obálku budovy,  neboli energetický štítek. 

Obsah průkazu energetické náročnosti budov 

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice.

Chcete prodat nebo pronajmout svůj dům nebo byt? Od 1. ledna 2013 jsou vlastníci budov a bytových jednotek povinni označit své nemovitosti energetickým štítkem a nechat vypracovat energetický audit, který je součástí průkazu energetické náročnosti budovy neboli PENB. Tato povinnost vyplývá z novely č. 406/2000 Sb. zákonem č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií tzv. energetický zákonEnergetický průkaz Vám profesionálně zpracujeme. Naši odborníci navštíví váš dům a posoudí jeho stav. V případě, že nemáte projektovou dokumentaci, zjistí si sami veškeré potřebné údaje k vypracování energetického štítku. Spolupracujeme s energetickými specialisty, kteří působí v celé České republice. Každý den necháme posoudit desítky nemovitostí pro energetický průkaz budovy.

Kontakt

Kontaktní formulář

Email: *
Telefon: *
Obsah zprávy:
captcha